Сучасна підготовка до ЗНО
Гарантія результату

Вам зателефонувати?

Математика

Про курс Програма Розклад Викладачі

Курси з математики для підготовки до ЗНО 2018.

Після закінчення курсу з математики у Enotti, ми гарантуємо успішне складання ЗНО з цього предмету.
Заняття проходять в міні-групах 2 рази на тиждень у вечірній час.

Тривалість курсу — з вересня по червень за програмою “Повний курс”, з листопада по червень за програмою “Напівінтенсив”.

Важливо

Відкрито набір на підготовчі курси ЗНО-2018 з Математики за програмою “Інтенсив” для 11 класників. Початок занять – 20 лютого.

Курс з математики включає:

 1. Викладення всього теоретичного матеріалу та всіх видів завдань за програмою Міністерства освіти, висвітлення всіх нюансів ЗНО з математики та специфіки тестів.
 2. Велика практика в розв’язанні задач , усні опитування, завдання для повторення (кожен урок для кожного учня). Різнорівневі контрольні роботи після кожного етапу навчання, які включають тести, усне опитування, рішення задач.
 3. Матеріали для кожного учня, з якими легко та зручно працювати.
 4. Узагальнюючі уроки та ігрові уроки для найкращого засвоєння матеріалу. Навіть найскладніші теми стануть зрозумілі і доступні!
 5. Домашні завдання з контролем і коментуванням помилок для кожного учня.
 6. Марафон перед ЗНО (місяць інтенсивного повторення).
 7. Дуже дуже багато практики розв’язку задач з різних тем

Зверніть увагу, що тільки у нас:

 • Етапно-рейтингова система навчання, аналогічна модульно-рейтинговій системі ВНЗ.
 • Навчання в міні-групі 4-7 учнів
 • Дуже гнучкий графік
 • Безкоштовні додаткові 20 годин повторення матеріалу перед ЗНО (10-15 уроків)
 • Турніри і марафони
 • Написання всіх тестів ЗНО з обговореннями
 • Підтримка учнів поза занять через нашу групу в контакті
 • Заохочення в навчанні (картки на додаткові бали, ігрові уроки, подарунки та багато іншого)
 • Письмова гарантія результату закріплена договором
 • Допомога після вступу до ВНЗ

Вартість навчання:

1900 грн на місяць (8-9 занять). Тривалість кожного заняття 120 хвилин.

Розклад та наповнення груп:

З актуальним розкладом та наповненням груп Ви можете ознайомитися у розділі графік наповнення груп

Математика (5-6 клас)

 • Відсотки
 • Натуральні числа
 • Модуль числа
 • Дроби
 • Цілі числа
 • Раціональні числа
 • Найбільший спільний дільник(НСД)
 • Найменше спільне кратне(НСК)
 • Пропорція

Алгебра (7 клас)

 • Вирази
 • Тотожні перетворення виразу
 • Степінь з натуральним показником
 • Одночлен
 • Многочлен
 • Формули скороченого множення

Алгебра (8 клас)

 • Раціональні рівняння
 • Стандартний вигляд числа
 • Ступінь із цілим показником та його властивості
 • Функція, її графік і властивості
 • Функція y = x2, її графік і властивості
 • Арифметичний квадратний корінь
 • Ірраціональні числа
 • Дійсні числа
 • Функція, її графік і властивості
 • Квадратні рівняння

Алгебра (9 клас)

 • Нерівності
 • Квадратична функція
 • Числові послідовності
 • Арифметична прогресія
 • Геометрична прогресія

Геометрія (7 клас)

 • Суміжні та вертикальні кути, їх властивості
 • Паралельні та перпендикулярні прямі
 • Кути, утворені при перетині двох прямих січною
 • Трикутник
 • Співвідношення між сторонами і кутами трикутника
 • Ознаки рівності прямокутних трикутників
 • Коло
 • Круг

Геометрія (8 клас)

 • Чотирикутник
 • Паралелограм
 • Прямокутник
 • Ромб
 • Квадрат
 • Трапеція
 • Теорема Фалеса
 • Розв’язування прямокутних трикутників
 • Площі трикутника, прямокутника, паралелограма, трапеції

Геометрія (9 клас)

 • Синус, косинус, тангенс кутів
 • Основні тригонометричні тотожності
 • Розв’язування трикутників
 • Вектори
 • Геометричні перетворення

Алгебра (10 клас)

 • Функції, їхні властивості і графіки
 • Область визначення і множина значень
 • Способи задання функцій
 • Графік функції
 • Монотонність, парність і непарність функцій
 • Неперервність функцій
 • Тригонометричні функції
 • Формули зведення
 • Тригонометричні формули додавання та наслідки з них
 • Найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності

Алгебра (11 клас)

 • Властивості та графіки показникової функції
 • Властивості та графік логарифмічної функції
 • Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності
 • Границя функції в точці
 • Похідна функції
 • Первісна та її властивості
 • Інтеграл
 • Елементи комбінаторики
 • Теорії ймовірностей
 • Статистики

Геометрія (10 клас)

 • Аксіоми стереометрії
 • Взаємне розміщення прямих у просторі
 • Паралельність прямої та площини
 • Паралельність площин
 • Перпендикулярність прямої і площини
 • Перпендикулярність площин
 • Кути в просторі

Геометрія ( 11 клас)

 • Прямокутні координати в просторі
 • Вектори у просторі
 • Циліндр і призма
 • Конус і піраміда
 • Многогранник
 • Куля і сфера
 • Тіла обертання
 • Об’єми та площі поверхонь

Розклад занять для підготовки до ЗНО 2018 оновлюється. Інформацію уточнюйте у адміністратора за телефоном (066) 135-27-33, Вікторія.

Сторінка готується до публікації.
Записатися зараз