Поглиблений рівень з української літератури на ЗНО: відповіді з коментарями

13.02.2015 Катарина Канивец
8106 просмотров

Одна з найцікавіших новацій ЗНО цього року – введення поглибленого рівня з української мови та літератури, математики. Поглиблений рівень передбачає перевірку знань з предмету на рівні, який дозволить вчитися на профільних факультетах.

Кожному, хто обрав поглиблений рівень цікаво, що ж могли «поглибити» екзаменатори і як готуватися до виконання таких вправ. У мережі є зразки завдань поглибленого рівня з української мови та літератури, тому випускники мають можливість зорієнтуватися в типах і структурі вправ.
У цій статті розібрані завдання з української літератури поглибленого рівня.

Перший блок

Першим блоком завдань поглибленого рівня у демонстраційному варіанті тестів є визначення засобів художнього у цілісному тексті. Для аналізу запропоновано вірш Є.Маланюка «Знаю – медом сонця, ой Ладо…».

Знаю — медом сонця, ой Ладо,
В твоїм древнім тілі — весна.
О моя степова Елладо,
Ти й тепер антично ясна.

А між нами простір — гураганом.
Хоч вдихнуть, хоч узріть тебе де б…
Половецьким хижацьким ханом
Полонив тебе синій степ.

Десь там квітнеш вишневим цвітом,
Десь зітхаєш в веснянім часу,
А мені ти — блакитним містом
В золотім полудневім меду.

А мені ти — фата-моргана
На пісках емігрантських Сахар —
Ти, красо землі несказанна,
Нам немудрим — даремний дар

Завдання на аналіз вірша у тестовій формі:

59/ Віршовий розмір уривку «…А між нами простір – гураганом. / Хоч вдихнуть,
хоч узріть тебе де б…»

А хорей
Б дактиль
В амфібрахій
Г анапест
Д ямб

Визначаємо розмір вірша:

  1. Ставимо наголоси: А між нами простір – гураганом / Хоч вдихнуть, хоч узріть тебе де б:
    UU–U–UUU–U
    UU–UU–UU¬–
  2. Ділячи схему на стопи («по два» або «по три») визначаємо, що найбільш послідовно повторюється стопа UU–.
  3. Отже, правильна відповідь – анапест.

Небезпека цього завдання полягає в тому, що весь вірш написано тактовиком (цей розмір в школі не вивчають). Тому розмір треба визначати саме в запропонованому фрагменті, а не з першої строфи вірша. Ще – у першому рядку є небезпека визначити розмір як хорей, наголос у слові прОстір на це провокує:

Умовно: А між нами простір гураганом. Але другий рядок – це чіткий анапест, тому відповідаємо саме так.

60. Символіка кольорів національного прапора України відчутна в рядках

А «О моя степова Елладо, / Ти й тепер антично ясна»
Б «А між нами простір – гураганом. / Хоч вдихнуть, хоч узріть тебе де б…»
В «Половецьким хижацьким ханом / Полонив тебе синій степ»
Г «Десь там квітнеш вишневим цвітом, / Десь зітхаєш в веснянім чаду»
Д «А мені ти – блакитним міфом / В золотім полудневім меду

Правильна відповідь: Д, оскільки жовто-блакитна символіка простежується саме в цьому фрагменті.

61. Твір є тематично близьким до вірша
А «О земле втрачена, явися»
Б «Балада про соняшник»
В «Блакитна Панна»
Г «Українське альфреско»
Д «Чого являєшся мені у сні?»

Усі вірші, наведені у варіантах, входять до програми ЗНО. Правильна відповідь: А, оскільки у вірші В.Стуса «О земле втрачена, явися» реалізується провідний мотив туги за Батьківщиною, яка постає то в яскравих образах (конкретних: зорових, слухових), то у «зболеному сні». У Є.Маланюка «степова Еллада» – це теж Україна, вона так само далека для ліричного героя вірша і так само жадана.

62. В останній строфі провідним художнім засобом є:
А анафора
Б епіфора
В рефрен
Г паралелізм
Д метафора

На мою думку, провідним художнім засобом останньої строфи є метафора (варіант Д), бо метафори тут є яскравими: «Ти (Україна – Є.Ж.) – фата-моргана», «на пісках емігрантських Сахар» (еміграція – пустеля), а от синтаксичний паралелізм першого і четвертого рядків строфи: «Мені ти – фата моргана» – «нам немудрим – даремний дар», як на мене, не є саме провідним художнім засобом, оскільки немає ні образного, ні психологічного зіставлення за ознакою дії.
Це завдання досить складне для учнів і суперечливе.

Довідка: Анафора – єдинопочаток (повтор на початку однорідних елементів твору). Епіфора – єдиний кінець. Рефрен – повторення групи слів, рядка або кількох віршових рядків у строфах (як приспів у пісні). Паралелізм – аналогія, зіставлення явищ з різних сфер життя за ознакою дії, або ж паралельне вживання однакових синтаксичних, звукових чи інших конструкцій (широке значення). Метафора – «приховане» порівняння, зіставлення явищ за подібністю.

Другий блок: завдання на встановлення послідовності:

63. Установіть послідовність виникнення літературних напрямів (течій).
А неоромантизм
Б романтизм
В постмодернізм
Г реалізм

Правильна відповідь: Г, Б, А, В. Романтизм – реалізм – неоромантизм – постмодернізм.
(Теорію див. у статті «Літературні напрями в ЗНО» – посилання)

64. Установіть послідовність написання творів, де діють такі персонажі.
А Мартин Боруля
Б Рина Мазайло
В Гриць Бобренко
Г Максим Гримач

У цьому завданні пропущено логічні ланки в ланцюжку Персонаж – назва твору – автор – час написання. Для виконання завдання потрібно добре знати імена персонажів, які діють у творах, а також час написання творів (хоча б приблизно, десятиліття). Час написання легко запам’ятовувати разом з літературними напрямами, течіями і стилями, до яких належить твір.

Правильна відповідь:
Г («Максим Гримач», п’ятдесяті роки ХІХ століття, Марко Вовчок, романтизм);
А («Мартин Боруля», вісімдесяті роки ХІХ столітті, «Театр корифеїв», І.Карпенко-Карий, реалізм);
Б («Мина Мазайло», тридцяті роки ХХ століття, «Розстріляне відродження», Микола Куліш)
В («Маруся Чурай», кінець сімдесятих років ХХ століття, «шістдесятництво», Ліна Костенко).

Для того, щоб виконувати такі завдання, слід запам’ятати послідовність написання творів програми ЗНО, склавши коротку узагальнювальну хронологічну таблицю

Назва твору – автор (справжнє ім’я, якщо є), час написання, – напрям, жанр, рід – персонажі – особливості.

Подібними є і два наступні завдання:

65. Установіть послідовність життя і творчості письменників.
А Іван Франко
Б Григорій Сковорода
В Павло Тичина
Г Іван Драч

Правильна відповідь: Б Григорій Сковорода (XVIII століття) , А Іван Франко (межа ХІХ і ХХ століть), В Павло Тичина (початок і середина ХХ століття), Г Іван Драч (друга половина і кінець ХХ ст., покоління шістдесятників).

66. Установіть послідовність написання творів, що починаються такими рядками:
А «Що є свобода? Добро в ній якеє?..»
Б «Гетьте, думи, ви, хмари осінні!..»
В «Мріють крилами з туману лебеді рожеві…»
Г «У всякого своя доля / І свій шлях широкий…»

Правильна відповідь: А (Г.Сковорода, “De libertate”, ХVIIІ століття), Г (Т.Шевченко, “Сон”, період “трьох літ”, середина ХІХ століття), Б (Леся Українка, “Contra spem spero”, кінець ХІХ століття), В (В.Симоненко, “Лебеді материнства”, шістдесятники, ХХ століття). Вірші, які є в програмі ЗНО бажано вивчити напам’ять.

Отже, запорукою успішного складання ЗНО поглибленого рівня з української літератури є знання літературного процесу, вміння визначати художні засоби, а також систематизація вивченого під час повторення.

Успіхів Вам у навчанні! Далі буде!
З повагою, Єлизавета Жарікова, викладач навчального центру “Enotti”.