There is or It is

28.01.2015 Катарина Канивец
3841 просмотров

There + be вживається, коли ми хочемо сказати, що хтось або щось знаходиться в певному місці.

Наприклад,

There is milk on the table.
There are ten pens in the box.
There isn’t any butter in this shop.
There aren’t any apples on the plate.

There + be змінюється в різних часових формах.
Пі дчас використання часових форм групи Perfect be змінюється на been.

Наприклад,

There has been an accident in the street.
Підчас використання часових форм групи Past be змінюється на was/were.
There wasn’t enough flour.
There weren’t enough eggs in the fridge.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТЕ, ЩО THERE IS/WAS ВЖИВАЄТЬСЯ З НЕЗЛІЧУВАНИМИ ІМЕННИКАМИ ТА ЗЛІЧУВАНИМИ ІМЕННИКАМИ В ОДНИНІ. THERE ARE/WERE ВЖИВАЄТЬСЯ ІЗ ЗЛІЧУВАНИМИ ІМЕННИКАМИ В МНОЖИНІ.

Наприклад,

There are/were three eggs in the fridge.
There is/was water in the bottle.
There is/was a watch on the table.

It+ be використовується, коли ми говоримо про час, дату, день тижня, погоду чи відстань.

Наприклад,

It’s ten to five.
It’s Monday tomorrow.
It’s December 24, 2014.

It+ be використовується, коли ми посилаємося на ситуацію, річ чи дію.

Наприклад,

I like his new car. It’s very nice.
(посилання на річ – car)
She doesn’t like playing football. She thinks it’s a waste time.
(посилання на дію – playing football)
Nobody understood my English at first. It was very discouraging.
(посилання на ситуацію)

It+ be використовується як підмет у реченнях з infinitive + to.

Наприклад,

It was nice to meet you.
It’s strange to see you.

У минулому часі ми використовуємо was.

It was very cold yesterday.

У множині даний вираз змінюється на they are/were.

Наприклад,

She bought new shoes. They are/were cool.

There+ be також використовується, коли ми говоримо про щось вперше, it+be використовується для деталізації інформації.

Наприклад,

There is a big box in my room. It is my present from parents.

Автор статті: Біла Оксана, викладач англійської мови навчального центру Enotti.