Українське національне відродження

13.02.2015 Катарина Канивец
21578 просмотров

У програмі ЗНО, частина, що стосується ХІХ століття, тобто 9 класу,є найбільш тяжкою та заплутаною для розуміння, тому що присвячена буремним і досить суперечливим подіям нашого минулого. Метою даної статті є пояснення суті українського національного відродження та визначення його періодизації в різник історико-культурних регіонах нашої Батьківщини.

Для початку визначимо, що ж таке «національне відродження»?!. Національне відродження – це процес пробудження національної свідомості народу, що не мав власної державності, процес створення нації.

Так трапилося, що на кінець ХVІІІ століття, українські землі були поділені між двома могутніми і величезними імперіями – Російською і Австрійською. Кожна з цих держав проводила свою національну та релігійну політику на наших землях, і в кожній з цих країн національний рух мав свої особливості, але суть цього руху є незмінною для кожної держави, що прагне здобути незалежність.

Українське національне відродження пройшло три основних етапи у своєму розвитку. Вони є однаковими для кожної з територій України:

І. етап – Фольклорно-етнографічний;

На цьому етапі свідома частина українства з метою відродження мови та традицій, що активно пригноблювалися панівними імперіями, починали збирати етнографічний матеріал. Як привило, вони ходили з етнографічними розвідками по селах, де більшість складали українці і збирали в них інформацію про обрядовість, одяг, фольклор, звичаї та традиції. Таким чином була сформована велика база інформації, що дозволила з впевненістю говорити, що українці – окрема нація, що мала своє минуле, і повинна мати майбутнє.

ІІ. етап – Культурно-літературний, або Науковий;

на цьому етапі зібраний матеріал систематизувався і оформлювався в підручники, збірники, брошури, монографії і статті. В то й же час починають відкриватися навчальні заклади, в яких отримували освіту українці, і де вивчалася їхня історія та культура. Відбулося наукове обґрунтування окремішності українців. Формуються просвітницькі гуртки та організації, що мають на меті поширення ідеї боротьби проти імперського панування серед широких верств суспільства: селян, міщан, військових і т д . Таким чином, на другому етапі національного відродження формується плеяда української інтелігенції, – людей освічених і готових боротися за свою націю і свою державу. В цей період на наших теренах діють такі організації як Кирило-Мефодіївське братство, «Руська трійця», масонські ложі «Малоросійське таємне товариство» та «Любов до істини», «Братерство тарасівців».

ІІІ. Етап – Громадсько-політичний;

На цьому етапі просвітницькі організації починають поступово висувати ідеї автономії України а подекуди й повної державної незалежності. Таким чином відбувається трансформація гуртків у політичні партії, що вже мають свій статут, електорат, а також силу, здатну вплинути на перебіг історичних подій. Перші політичні партії, що діяли на наших теренах – Руська-Українська радикальна партія, Українська національно демократична партія, Українська соціально-демократична партія, Революційна українська партія та інші стали потужними репрезентантами ідей і стремлінь українського народу на початку ХХ століття.
Для закріплення розуміння даної теми приводжу для вас приклад з ЗНО: Питання: Якому з етапів національного відродження України відповідає характеристика «Ядро цієї організації сформувалося в Києві наприкінці 1845 — на початку 1846 р. на основі групи українських студентів, викладачів і чиновників. Його засновниками стали: молодий професор-ад’юнкт Київського університету Микола Костомаров, молодий службовець губернської канцелярії, кандидат права Микола Гулак і студент останнього курсу Київського університету Василь Білозерський. Братчики поширювали твори Т.Шевченка, вели просвітницьку роботу серед українського селянства, влаштовували вечори пам’яті та святкування визначних дат минулого українства»

А. фольклорно-етнографічний
Б. культурно-літературний
В. політичний
Г. революційний
Таким чином, Українське національне відродження пройшло в своєму розвитку три етапи: фольклорно-етнографічний, на якому відбувався збір етнографічного матеріалу в українських селах, бо лише там люди століттями протистояли і опиралися асиміляції ( полонізації, русифікації, понімечення, мадяризації, румунізації) і зберегли пам’ять про минулі вільні та героїчні часи; науковий , на якому відбувалося опрацювання на систематизація зібраного матеріалу та відкриття просвітницьких закладів: «Просвіт», наукових товариств, відкриття шкіл та гімназій. Кафедр історії, географії та мови при університетах; політичний, на якому сформована на попередніх етапах молода українська еліта починає створювати політичні партії і боротися за створення власної держави. Поки що парламентськими (мирними) методами.

З Любов’ю до своєї професії та учнів, викладач навчального центру «Єнотт»і Федорова М.І