Used to, to be used to, get used to and would

28.01.2015 Катарина Канивец
7566 просмотров

Used to + infinitive вживається, коли ми говоримо про минулі повторювані події, які не мають зв’язку з теперішнім.

Наприклад,
I used to go to school. But now I don’t.

Зверніть увагу, що

 • з виразом used to вживається інфінітив;
 • під час утворення заперечних речень used to вживається без –d

  (didn’t+ use to + основне дієслово);

Наприклад,
I didn’t use to get up early.

 • під час утворення питальних речень used to вживається також без –d (did + підмет + use to + основне дієслово).
 • Наприклад,
  Did you use to get up early?

  Would також вживається, коли ми говоримо про постійні минулі події.

  Наприклад,
  I would play the piano.

  Різниця між used to та would полягає у тому, що used to може вживатися, як з повторюваними діями так і з словами, що описують стан.
  I used to wake up at six o’clock every morning.

  Would може використовуватися тільки з повторюваними діями в минулому, але не для описання стану. Це дієслова такі, як be, have and live.
  I used to live in Poland.
  He used to have a car.
  This building used to be a hotel.

  Used to та would не вживається, коли ми говоримо про одиночну дію в минулому.

  Наприклад,
  I moved to Paris in 1947.

  Get used to вживається у випадку, коли людина звикає до певної ситуації.

  Наприклад,
  I am getting used to living in a big city.

  Зверніть увагу на те, що після виразу get used to вживається герундій, іменник чи займенник. Get used to вживається у всіх часових формах та під час їх утворення змінюється get.

  Наприклад,
  I am getting used to living in a big city.
  I got used to living in a big city.
  I will get used to living in a big city.

  Be used to вживається у випадках, коли ми говоримо про наші звички в теперішньому. Після be used to, як і після get used to, вживається герундій, іменник чи займенник, вираз вживається у всіх часових формах та під час їх утворення змінюється be.

  Наприклад,
  I am used to working hard.
  I was used to working hard.
  I had been used to working hard.

  Автор статті: Біла Оксана, викладач англійської мови навчального центру Enotti.